Tỷ lệ kèo bóng đá mới nhất

Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI A-LEAGUE ÚC
0-0
1H 47'
Sydney FC
Melbourne City FC
Hòa
0
0.83
-0.91
1.5/2
0.92
u
0.98
2.69
2.90
2.75
0/0.5
-0.82
0.74
2.0
-0.79
u
0.69
0.54
0/0.5
-0.62
1.5
0.68
u
-0.78
0.5
-0.59
0.51
2/2.5
-0.59
u
0.49
GIẢI A-LEAGUE ÚC - PHẠT GÓC
4-1
1H 47'
Sydney FC Tổng Số Phạt Góc
Melbourne City FC Tổng Số Phạt Góc
0.73
0/0.5
-0.93
11.5
0.99
u
0.83
0-0
1H 47'
Sydney FC Phạt Góc Thứ 6
Melbourne City FC Phạt Góc Thứ 6
0
0.90
0.90
GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT BẢN
PRC
2-1
2H 42'
Cerezo Osaka
Avispa Fukuoka
1
Hòa
0/0.5
-0.56
0.46
3.5
-0.47
u
0.37
1.04
246.00
7.60
0
0.26
-0.36
3.5/4
-0.27
u
0.17
GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT BẢN - PHẠT GÓC
6-3
2H 42'
Cerezo Osaka Tổng Số Phạt Góc
Avispa Fukuoka Tổng Số Phạt Góc
1
0/0.5
0.92
0.88
10.0
-0.77
u
0.59
0-0
2H 42'
Cerezo Osaka Phạt Góc Thứ 10
Avispa Fukuoka Phạt Góc Thứ 10
1
0
0.40
-0.60
GIẢI J-LEAGUE 2 NHẬT BẢN
2-1
1H 48'
Tokyo Verdy
Renofa Yamaguchi
Hòa
0/0.5
0.84
-0.92
4.5/5
0.98
u
0.92
1.26
11.00
5.00
0.5
-0.86
0.78
4.5
0.73
u
-0.83
0
0.54
-0.62
5.0
-0.70
u
0.60
GIẢI J-LEAGUE 2 NHẬT BẢN - PHẠT GÓC
6-1
1H 48'
Tokyo Verdy Tổng Số Phạt Góc
Renofa Yamaguchi Tổng Số Phạt Góc
0.74
0/0.5
-0.96
12.0
-0.94
u
0.74
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC
0-0
1H 21'
FC Seoul
Pohang Steelers
Hòa
0.96
0/0.5
0.96
2.0
0.91
u
0.99
3.15
2.31
3.05
0
-0.78
0.68
0.5
0.97
u
0.93
4.65
3.40
1.69
0.68
0.5
-0.76
2/2.5
-0.81
u
0.71
0.54
0/0.5
-0.64
0.5/1
-0.74
u
0.64
KOREA K LEAGUE 2
0-0
H.Time
Seoul E-Land FC
Chungnam Asan
Hòa
0/0.5
-0.90
0.80
1/1.5
0.99
u
0.89
2.55
3.80
2.25
0
0.62
-0.72
1.5
-0.75
u
0.63
GIẢI VÔ ĐỊCH TÂY ÚC
0-1
H.Time
Balcatta FC
Gwelup Croatia SC
Hòa
0.86
0.5
1.00
2.5/3
-0.98
u
0.82
14.00
1.20
5.10
-0.83
0/0.5
0.69
2.5
0.71
u
-0.87
0-1
H.Time
Floreat Athena
Inglewood United
Hòa
0/0.5
0.90
0.96
2.5/3
0.91
u
0.93
5.30
1.63
3.35
0.5
-0.77
0.63
2.5
0.69
u
-0.85
1-0
1H 49'
Perth SC
Bayswater City
Hòa
0
0.77
-0.91
2.5/3
0.97
u
0.87
1.38
7.90
4.05
0/0.5
-0.82
0.68
2.5
0.76
u
-0.92
0-0
1H 46'
Rockingham City
Armadale SC
Hòa
0.93
0.5
0.93
1.5/2
0.78
u
-0.96
4.25
1.93
2.89
0.66
0.5/1
-0.80
2.0
-0.91
u
0.75
0-1
1H 47'
Sorrento FC
ECU Joondalup
Hòa
0.85
0/0.5
-0.99
2.5/3
0.77
u
-0.93
8.30
1.34
4.25
0
-0.81
0.67
3.0
-0.89
u
0.73
GIẢI VÔ ĐỊCH TASMANIA ÚC
0-4
2H 15'
Olympia FC Warriors
1
Clarence Zebras
-0.90
0/0.5
0.74
 
 
0.74
0.5
-0.90
 
 
1-2
2H 15'
Riverside Olympic FC
Devonport City Strikers
Hòa
-0.94
0.5/1
0.78
4.5
-0.94
u
0.76
55.00
1.06
6.50
0.68
1.0
-0.84
4/4.5
0.73
u
-0.91
GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC ÚC
1-1
2H 14'
Darwin Olympic
Port Darwin
Hòa
0
-0.89
0.73
3/3.5
0.82
u
1.00
3.15
2.56
2.42
0.70
0/0.5
-0.86
3.5
-0.86
u
0.68
GIẢI HẠNG 1 BRISBANE ÚC
0-4
1H 47'
Ipswich City FC
Pine Hills
0.84
0.5/1
0.96
6.5
0.90
u
0.90
-0.90
0.5
0.70
6/6.5
0.65
u
-0.85
GIẢI VÔ ĐỊCH THỦ ĐÔ ÚC
0-0
1H 18'
Monaro Panthers
Canberra Olympic
Hòa
0.5/1
0.79
-0.99
3.0
0.92
u
0.88
1.63
4.15
3.75
0/0.5
0.86
0.94
1.0
-0.96
u
0.76
2.33
5.80
1.93
1.0
-0.93
0.73
2.5/3
0.69
u
-0.89
0.5
-0.75
0.55
0.5/1
0.61
u
-0.81
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI A-LEAGUE ÚC
TRỰC TIẾP 04:10PM
Adelaide United
Western Sydney Wanderers FC
Hòa
0/0.5
-0.98
0.90
3/3.5
-0.96
u
0.86
2.29
2.90
3.70
0
0.80
-0.90
1/1.5
0.97
u
0.93
2.86
3.35
2.21
0
0.76
-0.84
3.0
0.77
u
-0.87
0/0.5
-0.70
0.60
1.0
0.59
u
-0.69
0.5
-0.77
0.69
3.5
-0.76
u
0.66
0.49
0/0.5
-0.59
1.5
-0.75
u
0.65
0.55
0/0.5
-0.63
2.5/3
0.62
u
-0.72
0.5
-0.55
0.45
0.5/1
0.37
u
-0.47
GIẢI A-LEAGUE ÚC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 04:10PM
Adelaide United Tổng Số Phạt Góc
Western Sydney Wanderers FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.96
0.88
11.0
0.81
u
-0.99
1.54
2.94
7.50
0.5/1
0.93
0.91
5.0
0.80
u
-0.98
1.75
2.92
4.85
1/1.5
0.79
-0.95
10.5
0.69
u
-0.87
0.5
0.75
-0.91
5.5
-0.87
u
0.69
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC
TRỰC TIẾP 05:00PM
Seongnam FC
Gwangju FC
Hòa
0/0.5
-1.00
0.92
2.0
-0.97
u
0.87
2.35
3.20
2.91
0
0.68
-0.80
0.5/1
0.88
u
-1.00
3.00
4.05
1.85
0.5
-0.74
0.66
1.5/2
0.74
u
-0.84
0/0.5
-0.74
0.62
1.0
-0.70
u
0.58
GIẢI VÔ ĐỊCH VICTORIA ÚC
TRỰC TIẾP 03:30PM
Altona Magic
Dandenong City SC
Hòa
0/0.5
-0.96
0.86
3.0
-0.97
u
0.85
2.22
2.77
3.25
0
0.76
-0.88
1/1.5
-0.95
u
0.83
2.80
3.40
2.13
0
0.75
-0.85
2.5/3
0.79
u
-0.91
0/0.5
-0.76
0.64
1.0
0.59
u
-0.71
TRỰC TIẾP 04:00PM
Dandenong Thunder
St Albans Saints
Hòa
0.5
-0.94
0.84
3.0
-0.99
u
0.87
2.06
2.98
3.35
0/0.5
-0.87
0.75
1/1.5
-0.91
u
0.79
2.64
3.85
2.08
0/0.5
0.79
-0.89
2.5/3
0.81
u
-0.93
0
0.63
-0.75
1.0
0.65
u
-0.77
TRỰC TIẾP 04:00PM
Hume City
Port Melbourne Sharks
Hòa
0
0.94
0.96
2.5/3
0.94
u
0.94
2.44
2.47
3.25
0
0.93
0.95
1/1.5
-0.87
u
0.75
3.10
3.15
2.09
0/0.5
-0.79
0.69
3.0
-0.86
u
0.74
0/0.5
-0.66
0.54
1.0
0.70
u
-0.82
KOREA K LEAGUE 2
TRỰC TIẾP 04:30PM
Gimcheon Sangmu FC
Bucheon FC 1995
Hòa
1.0
-0.90
0.74
2/2.5
-0.90
u
0.72
1.56
5.20
3.45
0/0.5
0.83
-0.99
0.5/1
0.67
u
-0.85
2.26
4.95
2.10
0.5/1
0.78
-0.94
2.0
0.74
u
-0.92
0.5
-0.79
0.63
1.0
-0.83
u
0.65
GIẢI VÔ ĐỊCH NEW SOUTH WALES ÚC
TRỰC TIẾP 04:00PM
Northbridge FC Bulls (N)
Rockdale Ilinden FC
Hòa
1.00
0/0.5
0.84
3.0
-0.98
u
0.80
2.92
2.07
3.40
0.70
0/0.5
-0.86
1/1.5
-0.96
u
0.78
3.65
2.63
2.15
0.77
0.5
-0.93
2.5/3
0.79
u
-0.97
0
-0.80
0.64
1.0
0.60
u
-0.78
GIẢI VÔ ĐỊCH QUEENSLAND ÚC
TRỰC TIẾP 03:30PM
Peninsula Power
Moreton Bay United
Hòa
1.5/2
0.98
0.86
4.0
0.96
u
0.86
1.32
6.20
5.10
0.5/1
-0.96
0.80
1.5/2
0.99
u
0.83
1.71
5.50
2.82
1.5
0.80
-0.96
3.5/4
0.75
u
-0.93
0.5
0.71
-0.87
1.5
0.69
u
-0.87
TRỰC TIẾP 04:15PM
Capalaba Bulldogs (N)
Magpies Crusaders FC
Hòa
0.90
0.5/1
0.94
3.5/4
0.97
u
0.85
3.60
1.74
3.70
0.96
0/0.5
0.88
1.5
0.85
u
0.97
3.30
2.44
2.46
-0.90
0.5
0.74
3.5
0.78
u
-0.96
0.53
0.5
-0.69
1.5/2
-0.86
u
0.68
GIẢI VÔ ĐỊCH BRISBANE ÚC
TRỰC TIẾP 04:10PM
Albany Creek Excelsior FC
Toowong FC
Hòa
1.0
0.56
-0.72
3.5
0.60
u
-0.78
1.38
5.20
4.85
0.5
0.87
0.97
1.5
0.90
u
0.92
1.87
4.60
2.72
TRỰC TIẾP 04:10PM
The Lakes FC
University of Queensland
Hòa
1.0
0.87
0.97
3.5
0.92
u
0.90
1.53
4.55
4.05
0/0.5
0.75
-0.91
1.5
0.95
u
0.87
1.98
4.45
2.56
GIẢI VÔ ĐỊCH TÂY ÚC
TRỰC TIẾP 06:00PM
Perth Glory (Trẻ)
Cockburn City
Hòa
0
-0.92
0.76
3/3.5
0.87
u
0.95
2.65
2.23
3.40
0
0.95
0.89
1.5
-0.88
u
0.70
3.05
2.96
2.20
GIẢI VÔ ĐỊCH TASMANIA ÚC
TRỰC TIẾP 03:30PM
Kingborough Lions United
Glenorchy Knights
Hòa
0.85
0/0.5
0.99
3/3.5
0.94
u
0.88
2.82
2.14
3.35
0
-0.86
0.70
1/1.5
0.72
u
-0.90
3.40
2.63
2.25
GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC NEW SOUTH WALES ÚC
TRỰC TIẾP 03:00PM
Newcastle Olympic FC
Maitland FC
Hòa
0.72
0.5
-0.88
3/3.5
0.88
u
0.94
2.76
2.13
3.45
0.73
0/0.5
-0.89
1.5
-0.88
u
0.70
3.55
2.47
2.30
TRỰC TIẾP 04:00PM
Weston Workers Bears
Adamstown Rosebud
Hòa
1.5
-0.84
0.68
3/3.5
0.83
u
0.99
1.48
4.65
4.30
0.5
0.82
-0.98
1.5
-0.91
u
0.73
1.82
6.00
2.48
GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC ÚC
TRỰC TIẾP 05:30PM
Casuarina FC (N)
University Azzurri FC
Hòa
0.82
0.5
-0.98
3/3.5
0.94
u
0.88
2.98
2.02
3.45
0.69
0/0.5
-0.85
1/1.5
0.77
u
-0.95
3.50
2.53
2.30
GIẢI VÔ ĐỊCH GOLD COAST ÚC
TRỰC TIẾP 03:00PM
Nerang Soccer Club
Kingscliff FC
Hòa
0
0.90
0.90
3.5
0.87
u
0.93
2.40
2.40
3.50
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND PREMIER LEAGUE 1
TRỰC TIẾP 03:15PM
Holland Park Hawks
SWQ Thunder
Hòa
0.98
1.5/2
0.86
4.0
0.94
u
0.88
6.60
1.26
5.70
0.95
0.5/1
0.89
1.5/2
-0.98
u
0.80
5.60
1.66
2.95
TRỰC TIẾP 03:30PM
Southside Eagles
Sunshine Coast FC
Hòa
0.95
0/0.5
0.89
3.5
0.90
u
0.92
2.84
2.01
3.60
0.70
0/0.5
-0.86
1.5
0.97
u
0.85
3.35
2.49
2.40

Tỷ lệ kèo bóng đá được cập nhật liên tục từng giây giúp người chơi có thể theo dõi biến động của thị trường và sự dịch chuyển của dòng tiền từ kèo nhà cái. Thông tin kèo nhà cái lên xuống liên tục, càng tới giờ đá thì kèo càng nhảy mạnh, chính vì vậy để chơi một trận bóng nào thì bạn cũng không thể xem qua bảng tỷ lệ kèo để tránh được những rủi ro đáng tiếc nhất. Chơi bóng mà không xem trực tiếp thì rất khó ngủ, mời bạn đọc click ngay để xem trực tiếp bóng đá HD.

Tỷ lệ kèo bóng đá là gì?

Trong dòng chảy của thế giới bóng đá, việc đặt cược cho đội bóng yêu thích là điều không thể thiếu. Nó làm tăng “gia vị” của những trận đấu bóng đá. Những nhà cái ra đời cũng nhằm phục vụ mục đích này.

tỷ lệ kèo bóng đá
Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay

Thậm chí, để phục vụ người chơi từ khắp nơi trên thế giới, các nhà cái đã đưa ra những tỷ lệ cược hay còn gọi là tỷ lệ kèo ở hầu hết các trận đấu diễn ra ở mọi nơi, mọi thời điểm trong ngày. Điều đó tạo điều kiện cho người chơi có thể đặt cược bất kỳ lúc nào.

Vậy tỉ lệ kèo là tỷ lệ chấp làm sao mang lại cán cân cân bằng trước mỗi trận đấu để người chơi có thể dựa vào đó chọn cho mình 1 tỷ lệ có khả năng ăn cao nhất, tỷ lệ chấp có thể là chấp bóng, chấp thẻ hay bất cứ hình thức chấp nào để tạo sự hấp dẫn của trận đấu.

Doanh thu của ngành cá cược thể thao thường rất lớn. Đó là miếng bánh béo bở. Chính vì vậy, càng ngày những nhà cái mọc lên như nấm, với tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đa dạng ở tất cả các môn thi đấu (thậm chí còn mở casino online), tạo nên sức hút cho người chơi.

Những nhà cái ở châu Á thường tập trung vào khai thác tỷ lệ đặt cược theo tỉ lệ kèo tài xỉu, tỷ số… Trong khi đó, những nhà cái châu Âu thì việc đặt cược tỷ lệ kèo không phong phú như vậy. Thông thường, họ chỉ có tỷ lệ kèo châu Âu, đặc cược vào 3 cửa (thắng, hòa, thua). Nhưng đổi lại, các nhà cái châu Âu lại có những tỷ lệ cược khá “dị” như cược một cùa thủ có phải nhận thẻ đỏ hay không, cược có sự cố diễn ra trong trận đấu hay thậm chí là cược cầu thủ… đi giày màu gì. 

Nói chung, ngành công nghiệp cá cược ở cả châu Á và châu Âu đều rất đa dạng, phục vụ mọi đối tượng.

Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay có mấy loại?

Nói đã nói ở trên, tỷ lệ cược vô cùng đa dạng, thiên biến vạn hóa. Thế nhưng, thông thường người chơi quan tâm tới hai loại kèo chính, là kèo châu Á và kèo châu Âu. Đây cũng là hai tỷ lệ “gốc” và mang tới nguồn thu chủ yếu cho các nhà cái.

Tỷ lệ kèo châu Á

Trong bóng đá hay các môn thể thao khác, trình độ của các đội không thể ngang bằng nhau. Ví dụ như Bayern Munich gặp đội cuối bảng ở Bundesliga hay PSG đụng độ với các CLB khác ở giải Ligue 1. Thông thường, những trận đấu như vậy rất chênh lệch và người hâm mộ có thể dễ dàng chọn đội thắng.

Thế nhưng, kèo châu Á ra đời để giúp cán cân ấy chênh lệch hơn. Những đội bóng mạnh (cửa trên) sẽ phải chấp đối thủ một tỷ lệ nhất định với những đội yếu hơn (cửa dưới). Mức độ càng chênh lệch thì tỷ lệ chấp của đội cửa trên càng cao. Đơn cử như trận đấu giữa Southampton vs Liverpool mới đây. Dù phải làm khách nhưng Liverpool phải chấp trước đội chủ nhà 1 trái. Có nghĩa rằng, Liverpool sẽ phải thắng từ 2 quả trở lên mới thắng kèo. Ngược lại, nếu như tỷ số hòa thì Southampton ăn kèo, còn Liverpool thắng với cách biệt 1 bàn thì hòa kèo.

Trong tỷ lệ kèo châu Á còn có các kiểu chấp như -1/4 (hòa thua nửa), -1/2 (chấp hòa), -3/4 (thắng 1 bàn ăn nửa). Tương tự như thế là các tỷ lệ chấp -1 1/4 (thắng 1 bàn thua nửa), -1 1/2 (chấp 1 đứt), -1 3/4 (thắng 2 bàn ăn nửa)….

Bên cạnh đó, những người hâm mộ châu Á cũng rất quan tâm tới việc đánh tài xỉu. Đây là kiểu chơi khá đơn giản. Mỗi trận đấu, nhà cái sẽ đưa ra cột mốc bàn thắng nhất định. Ví dụ 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4… Cột mốc này không cố định. Cuộc đối đầu giữa hai đội ghi nhiều bàn thắng thì sẽ có cột mốc cao và ngược lại. Giải đấu có nhiều bàn (như giải Australia, Đức) thì sẽ có cột mốc vào và ngược lại sẽ có giải đấu ít bàn (như giải Pháp, Hàn Quốc).

Tỷ lệ kèo nhà cái
Tỷ lệ kèo nhà cái

Tỷ lệ kèo nhà cái châu Âu

Tỉ lệ kèo nhà cái châu Âu đơn giản hơn khá nhiều so với châu Á. Nhà cái châu Âu chỉ ra 3 tỷ lệ cược cho Đội chủ nhà thắng, Hòa, Đội khách thắng. Trong đó, những trận đấu chênh lệch thì điểm ăn cho đội cửa trên rất thấp. 

Ví dụ như Bayern Munich đá sân nhà gặp đối thủ ở nhóm cuối bảng Bundesliga thì điểm ăn ở cửa Bayern Munich thắng chỉ là 1/10 (đặt 10 ăn 1) hoặc 8/100 (đặt 100 ăn thắng). Thông thường, những người chơi châu Á không mấy khi mặn mà với những tỷ lệ này vì ăn khá thấp. 

Tuy nhiên, ở những trận đấu có mức độ cân bằng thì nếu chọn đúng cửa thì sẽ có điểm ăn khá cao (thông thương ăn hơn 2 lần).

Cách đọc tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái 

Bên cạnh tỷ lệ chấp, còn có điểm ăn ở từng tỷ lệ. Ví dụ như trận Southampton vs Liverpool có tỷ lệ 1:0. Tức là Liverpool chấp 1 hòa. Điều này khá dễ xem trên trang của nhà cái. Đội bóng chấp thường có con số chấp đi kèm (ví dụ cửa Liverpool là 1). Bên cạnh đó các tỷ lệ 0.25-0.5 được quy định là 1/4 trái, 0.5 là 1/2 trái, 0.75-1 là 3/4 trái.

Đi cùng tỷ lệ chấp còn có điểm ăn tương ứng. Như điểm ăn ở cửa Southampton là 0.82 (đặt 100 ăn 82), điểm ăn ở cửa Liverpool là -0.89 (đặt 100, ăn đủ, nếu thua chỉ mất 0.89). Nhìn chung, những con số này khá dễ đọc.

Tương tự, ở những cột mốc tài xỉu cũng có điểm ăn tương ứng. Như trận Southampton vs Liverpool, cột mốc tài xỉu 3 hòa. Điểm ăn ở cửa Tài (được quy định phía trên) là -0.92, điểm ăn ở cửa Xỉu là 0.82.

Tỷ lệ châu Âu có chút khác biệt khi nhà cái tính điểm ăn là cả gốc. Ví dụ 1.91 (tương ứng với ăn 0.91 theo kèo châu Á) hay 2.92 (tương ăn là ăn 1.92 lần so với giá gốc).

Tỷ lệ kèo bóng đá được chơi nhiều nhất

Như đã nói ở trên, người hâm mộ châu Á thông thường thích chơi theo kèo châu Á. Với hai tỷ lệ cược chính là tỷ lệ kèo châu Á và tỷ lệ tài xỉu (hiệp 1 và cả trận). Trong khi đó, tỷ lệ cược châu Âu chỉ có 3 cửa: Đội chủ nhà thắng, Hòa, Đội khách thắng.

Tỷ lệ kèo bóng đá tại Mitom
Tỷ lệ kèo bóng đá tại Mitom

Bên cạnh đó, trong trận đấu còn có khá nhiều kèo khác như: Tỷ lệ phạt góc (cũng có chấp phạt góc và tài xỉu phạt góc), Tỷ lệ thẻ phạt (chấp thẻ phạt, tài xỉu thể phạt)… Bên cạnh đó, người chơi có thể lựa kèo tỷ số chính xác (đoán đúng tỷ số chính xác với điểm ăn gấp nhiều lần), kèo giao bóng (lựa chọn đội giao bóng trước).

Ngoài ra, nếu nuôi mộng ăn lớn, người chơi có thể lựa chọn đánh xiên (từ 2 trận trở lên). Điểm ăn có thể hiểu đơn giản là nhân từng điểm ăn của từng trận đấu lại với nhau. Xiên càng nhiều thì ăn càng nhiều.

Trang web xem tỷ lệ cá cược tốt nhất hiện nay

“Chiến thắng nhà cái” đó là phương châm tất cả người chơi nhưng không phải ai cũng đủ sáng suốt và đủ kiến thức để phân tích được trận đấu, phân tích được biến động kèo diễn ra… Nếu như đánh vu vơ thì nhiều khả năng bạn sẽ mất tiền bởi nhà cái thường đưa ra những cái bẫy. Bằng không, đây chỉ có thể là cách chơi giải trí, của những người hâm mộ đơn thuần.

Với những người chuyên nghiệp để kiếm tiền, họ cần phải xác định đầu tư, đi tiền, theo dõi biến động kèo… Trong thời điểm hiện tại, có rất nhiều trang mạng soi kèo được mở ra để phục vụ mục đích này.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là lựa chọn trang mạng xem tỷ lệ cá cược nhà cái nào uy tín?

Mitom.org là một trong những trang soi kèo mà người chơi có thể tin tưởng ở thời điểm này. Tại sao ư? Đây là trang mạng tập hợp những chuyên gia uy tín hàng đầu ở lĩnh vực kèo.

Những chuyên gia của Miton đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phân tích tỉ lệ kèo, soi kèo từ những trang hàng đầu thế giới như soccerwidow, prediksibola10… Do đó, họ có thể nhìn ra được những cái bẫy vô hình của kèo nhà cái, để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho người chơi.

Với đội ngũ như vậy, tỷ lệ chiến thắng của bạn đương nhiên sẽ cao hơn bạn tự lựa chọn. Thông thường, tỷ lệ thắng kèo trong những bài nhận định, soi kèo của trang Mitom.org lên tới 80%.

Một lý do quan trọng khác. Sự tư vấn của Mitom.org là MIỄN PHÍ. Thời buổi ngày nay, khi mà những trang bán tip mọc lên như nấm, rất nhiều người chơi có thể bị lừa, đặc biệt là khi mất phương hướng. Số tiền mua tip không phải là nhỏ, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Nếu những trang đó không đủ uy tín, bạn có thể tiền mất tật mang. 

Nhưng Mitom.org hoạt động với phương châm phi lợi nhuận, tức muốn những người chơi có thể về bờ một cách nhanh nhất. Không thu phí có nghĩa rằng yếu tố lừa đảo là không còn. Người chơi có thể đặt niềm tin để xem phân tích tỷ lệ kèo nhà cái vào Mitom.org vì lý do ấy.

Các chuyên gia của Mitom.TV dựa vào tỷ lệ cá cược hôm nay, dựa vào tỉ lệ kèo nhà cái châu Âu và tỉ lệ kèo banh châu Á, tỷ lệ kèo Malaysia để từ đó phân tích tỉ lệ cược một cách tổng quan và đưa ra lựa chọn có tỷ lệ thắng kèo cao.